Jak zachować czyste i suche powietrze w instalacjach pneumatycznych?

Sprężone powietrze jest podstawowym medium roboczym w pneumatyce – używa się go powszechnie do napędzania różnego rodzaju maszyn oraz narzędzi. Jednak aby powietrze mogło spełniać swoją rolę w sposób efektywny i bezpieczny, musi być odpowiednio przygotowane do pracy. Dowiedz się, w jaki sposób zadbać o czyste i suche powietrze dla instalacji pneumatycznych.

Jak zadbać o czystość powietrza w instalacjach pneumatycznych?

Powietrze, które dostarczane jest do systemu pneumatycznego, zazwyczaj zawiera różne zanieczyszczenia, takie jak wilgoć, pyły i inne cząstki. Zanim zostanie użyte należy stosować odpowiednie metody filtracji i osuszania.

Filtracja powietrza polega na usuwaniu z niego stałych zanieczyszczeń, takich jak pyły, rdza, olej lub inne cząstki. Filtracja powietrza może być wykonana na różnych etapach instalacji pneumatycznej, np. przy kompresorze, przy głównym rurociągu lub przy poszczególnych odbiornikach. Stosuje się w tym celu specjalne filtry.

Z kolei osuszanie powietrza polega na usuwaniu z niego wilgoci, pochodzącej z otoczenia lub procesu sprężania powietrza. Wykonuje się je, np. przez chłodzenie, adsorpcję lub absorpcję wilgoci przez specjalne substancje lub urządzenia. Do osuszania powietrza stosuje się osuszacze powietrza.

Dlaczego czystość powietrza jest tak ważna?

Czystość powietrza w instalacjach pneumatycznych ma duży wpływ na jakość pracy oraz koszty eksploatacji systemów pneumatycznych. Czyste i suche powietrze zapewnia między innymi:

  • wydłużenie żywotności narzędzi i urządzeń pneumatycznych
  • zwiększenie wydajności i niezawodności systemów pneumatycznych
  • oszczędność energii i pieniędzy poprzez zmniejszenie strat ciśnienia i przepływu powietrza spowodowanych przez zanieczyszczenia lub wilgoć.

Jak widać, czystość powietrza w instalacjach pneumatycznych jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania systemów pneumatycznych.
Dofinansowanie