Projekty UE

„DELTA-TECHNIKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zwiększenie konkurencyjności firmy „DELTA-TECHNIKA” Sp. z o.o. poprzez promocję oferty na międzynarodowych targach gospodarczych

Cel projektu:
Udział w charakterze wystawcy w trzech targach gospodarczych o charakterze międzynarodowym w roku 2020.

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym i rozpoczęcie sprzedaży eksportowej. Zakłada się w szczególności nawiązanie nowych kontraktów handlowych w kraju i za granicą oraz wejście na nowy rynek zagraniczny.

Wartość projektu: 183 757, 93 zł
Wkład funduszy europejskich: 119 953, 36 zł

DeltaTechnika - Projekt Unijny
Dofinansowanie