Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Separatory kondensatu olej-woda

Opis

Celem obniżenia oleju w kondensacie do dopuszczalnego poziomu, stosujemy separator kondensatu olej/woda typu ECOTRON. Jego działanie jest oparte na dwuetapowym procesie filtracji przy zastosowaniu dwu różnych filtrów.

Kondensat wprowadzany jest do komory wstępnej celem redukcji ciśnienia, tak aby umożliwić płynny przepływ kondensatu do separatora. W tej komorze są zatrzymywane cząstki stałe, a sprężone powietrze usuwane jest z górnej części przez filtr do suwania zapachów z węglem aktywnym. Po tym wstępnym etapie, mieszanka wody i oleju spływa grawitacyjnie w dół przez pierwszy filtr, który dzięki swoim właściwościom fizycznie przechwytuje „tylko” olej, a woda płynie dalej do drugiego etapu filtracji, gdzie głęboka warstwa węgla aktywnego absorbuje wszelkie pozostałości oleju, zanim woda wydostanie się na zewnątrz separatora. Sterownik elektroniczny umieszczony obok pierwszego filtra, wskazuje stopniowo poziom zabrudzenia pierwszego filtra i umożliwia łatwe sprawdzenie poprawności działania całego zespołu. Kiedy filtr jest nasycony, na wyświetlaczu pojawia się napis ALARM i oznacza konieczność wymiany wkładów filtrujących.

Dane techniczne

Model Przyłącze
WEJŚCIE
Przyłącze
WYJŚCIE
Przepływ
[lt/min]
Waga
[kg]
Moc kompresora
[HP]
ECOTRON 25 1/2″ 1/2″ 2500 8 15
ECOTRON 50 1/2″ 1/2″ 5000 9 40
ECOTRON 90 1/2″ 1/2″ 9000 18 60
ECOTRON 180 1/2″+1/2″ 1/2″ 18000 21 125
ECOTRON 300 3/4″+3/4″ 3/4″ 30000 59 200
ECOTRON 600 3/4″+3/4″ 3/4″ 60000 63 400

Do pobrania

Instrukcja obsługi Separatory Kondensatu
Dofinansowanie